Riksdagsvalet 2018 Basket Blackjack Casinospel Fotboll Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Exklusivt: Problemspel bland idrottsmän når "kris" -punkten

Inom spel- och kasinovärlden är begreppet problemspel numera förhållandevis välkänt. Vad det åsyftar är helt enkelt den sorts betting som utförs av personer vars spelvanor ligger inom gränsen, eller bortom gränsen, för spelberoende eller liknande problematiska spelmönster. Enligt svenska Folkhälsomyndigheten så kan numera mer än sjuttio procent av spelbolagens ekonomiska omsättning härledas till problemspel hos allmänheten. Sträcker sig problemet också bortom Sveriges gränser?

Det är inte bara bara inom Sverige som detta är ett problem. Internationellt sett så har problemspel uppmärksammats som ett växande problem bland idrottsmännen själva. Men hur kommer detta sig? Kasino och betting har av traditionella skäl en tydlig koppling till sportvärlden. Inte minst då sportbetting är en av de allra populäraste bettingformer som finns. Därför har det blivit naturligt för även idrottsmän inom t.ex. fotboll att ta del av utbudet.

Ett växande problem

Så omfattande är problemet med spelrelaterat beroende och problembeteende hos idrottare att ett flertal organisationer, däribland Professional Players Federation (PPF) och GambleAware, varnat för att problemspelande är ett växande problem hos många idrottsmän. Därför har de i samarbete med varandra valt att utveckla ett sorts självhjälpsverktyg. Detta verktyg är utvecklat för, och även med, många av sportindustrins främsta stjärnor.

Som en del av deras pågående arbete uppmanar de även aktörer på bettingmarknaden att ta sitt ansvar genom att applicera ett helhetsperspektiv gällande sina sponsringsavtal. Det är ju knappast ovanligt att kasinobolagen har pågående samarbeten med flera av idrottsvärldens storstjärnor. Ofta är samarbetet ett resultat av att stjärnorna själva faktiskt är kunder hos spolbolagen. Men det är väldigt sällan som de som väljer att samarbeta med en idrottsstjärna verkligen tar sig tid att se till att personen i fråga själv har ett positivt och hälsosamt förhållande till spel.

Viktigt att vidta förebyggande åtgärder

En viktig del av det pågående arbetet mot problemspel ligger i förebyggande åtgärder. Då populära idrottare ofta blir förebilder för såväl yngre blivande bettingfantaster, som äldre aktiva kasinoanvändare, är det viktigt att de får de verktyg som krävs för att balansera det stora ansvar som en representativ roll faktiskt innebär. De organisationer som gått samman för att motarbeta problemspel bland idrottsmän förespråkar därför att idrottsmännen genomgår en obligatorisk utbildning i såväl riskerna med problemspel, som hur man identifierar problematiskt spelande.

Kommer detta att göra skillnad? Kanske inte i det korta perspektivet. Men denna sorts åtgärder har kommit att efterfrågas av ett stort antal aktörer. Svenska Lotteriinspektionen är helt klart positivt inställda, och har själva observerat ett växande problem med personer som spelar i större utsträckning än de själva faktiskt önskar. På sikt kan detta leda till att de idrottspersoner som sponsrar spelbolagen får möjligheten att agera förebilder gällande hur man håller spelandet på en rolig och positiv nivå. Då detta är ett problem som många numera har kommit att sätta fingret på är det på många sätt önskvärt att det tas upp även av spelbolagen. Genom att få en hållbar spelbransch så kommer spelbolagen att kunna säkra framtida vinster, och spelarna själva att undvika de problem som kommer med allt för omfattande spelande.


>> KONTAKTA: INFO@BRAODDS.COM
<< TILLBAKA: STARTSIDAN
bot_crop