Riksdagsvalet 2018 Basket Casinospel Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Nästa tränare i Djurgården

Djurgårdens IF är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar. Redan i slutet av 1800-talet hade den etablerat sig som en extremt populär och framgångsrik förening i Stockholmsområdet. Medlemsantalet har sedan dess ökat stadigt. Inom fotbollen har de utmärkt sig om ett naturligt och självklart inslag. Deras engagemang inom fotbollen har länge varit omfattande och de är numera Sveriges största fotbollsförening.  Fotbollssektionen har i modern tid präglats av väldigt frekventa tränarbyten. Det har inte varit ovanligt att ett flertal tränare avlöst varandra under en och samma säsong. I viss utsträckning har det skapat förvirring bland åskådare, men ömsom har det resultat i effektiv styrning och inte sällan skapat bristande struktur i laget.

Fram till slutet av 2016 var Pelle Olsson, och under sitt sista år som tränare i samband med Mark Dempsey, ansvarig för sammanfattningen. När Pelle Olsson ersattes så var det under väldigt oeniga omständigheter. Trots stort stöd bland spelarna ansågs han ändå inte vara rätt för laget. Sedan 2017 har nu den syrianske före detta fotbollsspelaren Özcan Melkemichel varit tränare. Detta har däremot inte löpt helt konfliktfritt. Djurgården har inte lyckats prestera och hans ledarstil har kritiserats för att vara enkelriktad och auktoritativ. När han slutligen ersatte Mark Dempsey så innebar det enligt många även att lyhördheten för spelarnas perspektiv försvann. Därför anser många att laget på senare tid blivit avsevärt mycket mer slutet.

Då Özcan Melkemichel fått en mindre gynnsam start som tränare och saknar långvarig erfarenhet har det börjat diskuteras huruvida han kommer att ersättas. I och med att inledning av säsongen inte sällan är avgörande för såväl lagets moral som utomståendes förväntningar är det inte orimligt att uppförsbacken blir allt större. Många spelare har ersatts och spelargrupper omorganiserats. På det stora hela har allt resulterat i ett minst sagt förvirrat intryck.

Under säsongens premiärmatch mellan Sirius och Djurgården så blev resultatet 0-2 trots att Djurgården var tippade som favoriter. När detta ställs i relation till att Djurgården inför säsongen gjort flera nyförvärv, i syfte att uppnå något utav en drömsammansattning, är det svårt att inte lägga ansvar hos tränaren. Özcan Melkemichel har uttryckt besvikelse över att laget inte har blivit organiserat så som det var tänkt, men inte gett någon egentlig förklaring till varför prestationen har uteblivit.

Många tror att Özcan Melkemichel kommer att bli den tränare som sparkas först 2017, men vem som vore en potentiell ersättare har inte diskuterats. Och det är även väldigt oklart vem som står redo att ta hand om luckan som skulle uppstå. Oavsett kritik så talar Melkemichels karriär som fotbollsspelare för sig själv och ingen ifrågasätter hans förmåga att förstå spelet. Vad som däremot har visat sig relativt uppenbart är hans bristande förmåga att uppnå rätt sammansättning och struktur för laget.