E-sport Fotboll Handboll Ishockey OS 2022 Politik Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Nya utmaningar inom casinobranschen

Casinovärlden står inför många omvälvande utmaningar. Såväl ökade regulatoriska krav som förändringar gällande spelares förväntningar har gjort att det numera råder huggsexa om spelare. Men vad har egentligen förändrats? Och varför klarar sig vissa sajter bättre än andra?

Att casino ska hålla hög nivå är väl på många sätt något som är underförstått. Men vad som egentligen anses vara hög nivå är inte längre uppenbart. Och bland många sajter råder stor förvirring gällande hur man egentligen når ut till nya spelare. För att förstå varför denna situation har uppstått så är det viktigt att hålla i åtanke den omvälvande förändring som har skett bara de senaste åren. Särskilt gällande skiftet från gränsöverskridande kasinolicenser till nationellt utfärdade licenser.

Ett oväntat skifte

Trots att nätcasino på sätt och vis är något som numera tas för givet så är det värt att hålla i åtanke att det i ett längre perspektiv är en väldigt ny företeelse. Sett till Sverige så har vi inte ens haft ett decennium av utbrett förekomst av onlinecasino. Tvärtom är det bara de senaste åren som vi har haft tillgång till ett brett utbud. Vad många tog för givet var däremot att denna utveckling skulle fortsätta, och att en kombination av fler casinosajter och bättre erbjudanden skulle bli en naturlig följd av ökad konkurrens. Särskilt då Sverige kommit att anses vara en väldigt lukrativ marknad.

Men då denna expansion helt och hållet hade sin grund i den Europarättsliga fria rörligheten så kom många länder snabbt att inse att de höll på att tappa kontroll över tillväxten. För Sveriges del så började man på politiskt håll snabbt att diskutera uteblivna skatteintäkter till följd av att kasinobolagens skatteplikt var kopplade till det land där de hade tillstånd att vara verksamma. Detta var förvisso inget unikt, utan många av de närliggande länderna hade samma idéer. Och vad som skedde mellan åren 2018 och 2019 var en total omvärdering av förutsättningarna för såväl spelbolag som spelare.

Länderna tar kontroll

För att säkerställa skatteintäkter och bättre insyn i verksamheterna så valde många länder, där de skandinaviska gick i bräschen, att införa egna licenssystem. I praktiken innebar det att spelbolagen behövde ansöka om tillstånd via myndigheter för att på laglig väg kunna erbjuda spel för pengar. Många spelare valde att inte i någon större utsträckning engagera sig i förändringen, då många antog att det i grund och botten var en administrativ fråga som inte hade särskilt mycket att göra med själva spelupplevelsen. Detta visade sig på sätt och vis vara fel.

Vad många spelare la märke till var att licenssystemen kom att ställa väldigt särskilda och specifika krav på casinobolagen. För svensk del så kom många att uppmärksamma att förutsättningarna för bonus inte längre var desamma efter det att bolagen gick över till att erbjuda spel under svenska licenssystemet. Ett exempel som ofta har nämnts är att man som spelare inte längre har någon möjlighet att ta del av återkommande bonusar och regelbundna kampanjer. Anledningen till detta var för många lika oväntad som den var påtaglig.

Ett stort antal spelare drog slutsatsen att försämrade bonusvillkor var ett resultat av att spelbolagen vill spara pengar. Men den bistra verkligheten är att det var en helt och hållet lagstadgad fråga. För de spelbolag som fortsatte att erbjuda återkommande bonusar riskerade nämligen att bötfällas i enlighet med den svenska spellagen, vilket av naturliga skäl resulterade i en förändring av bonussystemet på bred front.

Skilda meningar om utvecklingen

Men det var inte bara kritiska röster som hördes gällande övergången till licenssystem. Många spelare har kommit att uppskatta de ökade möjligheterna till insyn från myndighetsnivå, vilket skapat bättre förutsättningar gällande säkerställandet av seriös villkor. Och den rådande trenden med kontofritt spelande, eller det som egentligen är automatiserad kontohantering via elektronisk legitimation, har kommit att bli ett både uppskattat och förväntat inslag.

Många har även poängterat att det i samband med övergången till svensk licens har dykt upp fler betalmöjligheter, vilket medfört att det blivit enklare att hantera insättningar och uttag. Samtidigt har många uttryckt att de uppskattar Spelinspektionens noggrannhet när det kommer till att säkerställa att spelbolagen faktiskt lever upp till de svenska kraven.

Så även om bonussituationen definitivt har försämrats så har spelarnas ställning förbättras i och med den ökade insynen och tillsynen. Därför tvistas det definitivt om huruvida skiftet har varit till för- eller nackdel för spelare. Och det enda man med något mått av säkerhet kan säga är att det är en smaksak. För de spelare som inte bryr sig om bonus och förmåner så är situationen helt klart förbättrats. Men samtidigt så är det svårt att förneka att man inte längre kan hämta lika många förmåner, och att det finns väldigt få incitament att bli en återkommande och regelbunden spelare när casinobolagen är förhindrade att belöna lojalitet. Hur som helst är det ombytliga tider.Nedanstående del ansvarar inte BraOdds.com för