Amerikansk fotboll E-sport Fotboll Golf Ishockey Motorsport OS 2024 Poker Politik Snooker Tennis WWE Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Nobelpriset i litteratur odds

Nobelpriset i litteratur

Nobelpriset har ingen offentlig shortlist, det vill säga en känd lista med toppkandidater.

Nobelpriset i litteratur 2023 gick till Jon Fosse.

Nobelpriset i litteratur 2024

Nobelpriset i Litteratur

Nobelpriset i litteratur är ett av de fem Nobelprisen, som grundaren Alfred Nobel inrättade i sitt testamente. Alfred Nobels egna ord var att ett av priserna skulle gå till den som under det gångna året "inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning". Det är Svenska Akademien som utser deltagare och vinnaren utses i Oktober varje år av deras sekreterare i Börshuset i Gamla stan, Stockholm. Utdelning av nobelpriset i litteratur sker den 10 december i Stockholms konserthus då pristagarna får ta emot priset ur kungens hand. 1901 delades priset ut för första gången. Priset består av medalj och en summa pengar som år 2012 uppgick till 8 miljoner kronor.

Utnämning av pristagare

För att en författare ska ha en chans att tilldelas nobelpriset i litteratur måste denne vara nominerad. Nomineringen måste ske senast den 31 Januari samma år. De som har rättigheter att nominera är medlemmar ur akademier från hela världen som har en funktion som påminner om Svenska akademiens professorer eller författare som har mottagit priset vid ett tidigare tillfälle, och ordförande för nationella författarorganisationer. Varje år så skicka Svenska Akademin ut förfrågningar till ett antal organisationer som de anser vara lämpliga att nominera till nobelpriset.

Svenska akademien och nobelpriskommittén har inte alltid själva de kunskaper som krävs för att bedöma en författares gärning. I dessa fall skickas remisser ut till facklärda. Likaså kan det förekomma temporära (interna) översättningar av verk för att bättre kunna fälla ett omdöme om ett författarskap. Svenska akademien läser framför allt in sig på de fem som är kvar efter sållningen, vid sommaren. För att kunna utse en godkänd pristagare måste fler än hälften av akademiens ledamöter vara överens i beslutet.

I början av 2000-talet så låg antalet nomineringar omkring 350 stycken medan det på 1950-talet låg på omkring 250, så en ökning med ca 100 nomineringar har skett på ca 50 år. Det händer också att vissa personer nomineras flera år i rad, och samma författare nomineras ofta av flera olika nomineringsberättigade. Det är dock hemligt vilka som Akademin har nominerat och hur röstningen går till, och har varit under de senaste 50 åren.

Delat Nobelpris

Nobelpriset i Litteratur kan delas mellan två personer, men inte fler. Svenska akademien brukar dock vara försiktiga med att dela på priset då ett delat pris kan ses som en kompromiss. Man har också velat undvika att ett delat pris uppfattas som att pristagarna bara är värda ett halvt pris. Under 1904 och 1917 delades 2 nobelpris ut som delade priser och båda var resultatet av kompromisser. Dock så tillkom en policy år 1970 som innebar att båda kandidaterna var för sig måste anses vara värdiga pristagare och att det måste finnas någon samhörighet mellan författarskapen som berättigar ett delat pris. Efter det delade nobelpriset till Eyvind Johnson och Harry Martinson 1974 har det aldrig hänt att Nobelpriset i litteratur delats mellan två kandidater.

Vi sammanställer även oddsen på Nobels fredspris 2024.