Riksdagsvalet 2018 Basket Blackjack Casinospel Fotboll Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Nobels fredspris 2018 Odds

Nobels fredspris

Nobels fredspris 2018

Nobels fredspris är ett av de fem olika nobelpris som årligen tilldelas den som gjort mänskligheten störst nytta, och i mindre utsträckning till den som verkat för folkens förbrödrande och minskning av arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Ansvaret för bedömningen ligger helt och hållet hos den Norska Nobelkommittén, och utdelningen sker alltid 10 december. Sedan 1901 har det varit en symbol för världsfred och ett högt renommerat pris.

Bakgrunden till priset är den svenske uppfinnaren och vetenskapsmannen Alfred Nobel. När han uppfann dynamiten, och ett antal andra sprängrelaterade material, så resulterade det i omfattande rikedomar. I sitt testamente, daterat den 27 november 1895, grundade han en stiftelse som skulle förvalta och fördela hans förmögenhet till vad han ansåg vara allmännyttiga ändamål. Utöver pris för fredsarbete så tilldelas även pris för fysik, kemi, fysiologi och medicin samt litteratur. Med tiden har Nobels evenemang kommit att bli några av världens mest högt aktade priser.

Gedigna anor och riktigt oväntade inslag

Totalt sett så har 813 personer och 20 organisationer tilldelats priset. Även om priset på senare tid har väckt mycket diskussioner så har det aldrig varit fritt från kontrovers och kritik. Inför den kommande ceremonin finns det hela 330 kandidater, varav 114 är organisationer. Senast, 2017, tilldelades priset till organisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) för dess strävan att främja internationell avveckling av kärnvapen. Kanske mest kontroversiell var 2009 års tilldelning då Barack Obama fick priset för att han enligt kommittén hade skapat ett nytt och unikt klimat i internationell politik. Sedan 1994 är Nobels fredspriskonsert ett givet inslag av ceremonin, och hålls vanligtvis mellan en och två dagar efter själva utdelningen. Den har gjort sig känd för att förena ett stort antal olika nationers musikaliska egenarter, och bjuder ofta in internationella artister.

Inte ovanligt att oväntade personer och organisationer nomineras

Den senaste tiden har det skrivits mycket om att Donald Trump har nominerats för Nobels fredspris. Men detta bör inte ses som något ovanligt, då det är fritt fram att skicka in en nominering för den person som uppfyller de breda kriterier som etablerades i och med Nobels testamente. Huruvida han kommer att vinna eller inte är däremot en helt annan fråga. Han har väldigt mycket som talar emot honom, men har samtidigt arbetat väldigt hårt för att upprätta fortlöpande förhandlingar med Nordkorea.

Utöver Trump så har även tyska Angela Merkel och brittiska Theresa May nominerats. När det kommer till organisationer så har många presenterat FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, som en trolig kandidat. Hur som helst är det fortfarande för tidigt att spekulera i en eventuell utkomst. Vi lever i väldigt föränderliga tider och det är högst oklart vad som kommer att hända. Trots att de nämnda kandidaterna har presenterats som favoriter så är det inget som säger att en oväntad kandidat kommer att tilldelas priset. Med några veckor kvar till prisutdelningen så drar vi nytta av att hålla noggrann koll på utvecklingen kring såväl internationella förhållanden som de nominerade personerna.


>> KONTAKTA: INFO@BRAODDS.COM
<< TILLBAKA: STARTSIDAN
bot_crop