Melodifestivalen 2021 Bandy Basket Cykel E-sport Fotboll Handboll Ishockey Motorsport Politik Snooker Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Casinobranschen har bra odds

Med jämna mellanrum sker det stora förändringar i samhället. Dessa förändringar kan drivas av ny teknik, ideologi, ekonomiska kriser, naturkatastrofer, väpnade konflikter, smittsamma sjukdomar, olyckor och mycket annat. Många, men långt ifrån alla, av dessa förändringar leder till omvälvningar av samhället. En faktor som särskilt avgör hur omfattande och beständiga förändringarna på samhället blir är hur långvarig krisen är samt hur många människor som känner sig direkt berörda.

En vanlig och gemensam förändring på beteendet under en kris är att människor drar sig tillbaka till miljöer där de känner sig trygga, som till exempel hemmet.

När folk inte är aktiva ute är de aktiva inne

Men bara för att folk tillbringar mer tid i hemmet så betyder det inte att de inte är aktiva. Det är bara det att folk är aktiva med helt andra saker när de tillbringar mer tid i hemmet. När man vistas mer i hemmet ökar ofta konsumtionen av många olika typer av media. Man spenderar mer tid med att titta på TV, det blir mer tid för film, läsning, umgänge med familjen, dataspelande, nätcasinon, matlagning och andra typiska hemmaaktiviteter.

Hur stort genomslag dessa aktiviteter får över tiden beror ofta på hur länge en viss kris pågår. Det finns forskning som tyder på att om en kris pågår i fler är tre månader så kommer många av de beteendeförändringar som människor gjort att bli varaktiga.

Hur kan en kris påverka långsiktigt beteende?

I en kris finns det vissa beteenden som har kortsiktigt god effekt men som inte spelar så stor roll i längden, men det finns också beteenden som har ganska måttlig effekt i det korta loppet men som kan ha stor betydelse i det långa loppet.

Det finns vissa typer av akuta kriser som ger väldigt stora förändringar i det korta loppet. Det kan vara att man till exempel söker skydd och bunkrar upp varor när en kraftig storm analkas eller att man undviker att flyga precis efter en stor flygolycka. Men eftersom människor anser och känner att dessa kriser är unika och snabbt övergående så leder de inte till några långsiktiga beteendeförändringar.

En annan sak är det om ett samhälle hamnar i en väpnad konflikt eller drabbas av en pandemi. I sådana situationer så kan den kris som uppstår leda till mycket långvariga förändringar i beteende hos människor. Detta har vi sett prov på inte minst efter de två världskrigen, då helt nya internationella institutioner växte fram som resultat av konflikterna. Hur världen långsiktigt kommer att reagera på den kris som drar över världen under 2020 återstår att se. När detta skrivs så är den tydligaste, så långt kortsiktiga, förändringen att människor nästan inte alls reser. Man bara spekulera om vilka förändringar som kommer att bli varaktiga när krisen bedarrar men en gissning som kan kännas kvalificerad är att det framöver kommer att upprättas planer för beredskap.

Vad är det folk alltid kommer att efterfråga?

En sak som alltid brukar återkomma efter kriser, eller till och med att förstärkas under kriser, är kultur. Människans efterfråga på konst, musik, underhållning och drama bedarrar aldrig och brukar till och med växa sig starkare under kriser. Det som kanske kommer att skilja sig åt denna gång är hur kulturen distribueras.Denna del ansvarar inte BraOdds.com för