Amerikansk fotboll E-sport Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Snooker Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Med odds – Få bästa oddsen på Medborgerlig samling

Får Medborgerlig samling över eller under 0,25 % av rösterna vid valet 2022?

    Högsta
odds
Lägsta
odds
Över 0.251,351,35
Under3,003,00
Betsson
1,35
3,00

Medborgerlig Samling

Partiet Medborgerlig Samling har en historia som sträcker sig tillbaka till 2014. Innan partiets korta konfliktperiod, som i slutet av 2016 kulminerade i ett namnbyte, gick de under namnet Borgerlig Framtid och även om de fortfarande har kvar sin konservativa jordbruks och miljöorienterade framtoning så har mycket förändrats. När de under 2022 ställer upp i såväl riksdagsval som kommun- och landstingsval, i vissa områden, är det utifrån deras, så kallade, idéprogram, som de formar sin politik.

Individualitet och gemensamt samhällsansvar

De beskriver sig som ett liberalkonservativt parti som värdesätter människans frihet i förening med omsorg för såväl miljö som samhälle. I deras idéprogram målar de en bild av Sverige som ett land vars potential har förvaltats dåligt, och vars medborgare blivit påtvingade förändringar de inte varit intresserade av. Obalanserad prioritering av särskilt utvalda grupper, eskalerande invandring, misskötsel av ekonomi och förvaltning, laglöshet och bristfälligt utbildningssystem presenteras som de sex främsta punkter som partiet reagerar mot.

Ansvar och förändring

Medborgerlig Samling har uttryckt en ambition att återupprätta den tillit som de i stor utsträckning anser gått förlorad. Genom att prioritera vad de kallar för kulturell och medborgerlig gemenskap, vars största hot sägs vara identitetspolitik och ett för välvilligt asylsystem. De vill även stärka tilliten till offentlig förvaltning genom att i stor utsträckning minska bidragen till civilsamhället, och istället införa ett skatteavdragssystem där den enskilde kan välja vad den vill främja.

Genom att stegvis trappa av ränteavdraget och successivt avveckla hyresregleringen hoppas de kunna jämna ut den obalans de upplever råda på bostadsmarknaden. Partiet vill även införa det under 70-talet avvecklade tjänstemannaansvaret och även sätta större fokus på meriter när offentliganställda tillsätts. Deras ganska främsta fokus är det trygga och säkra samhället genom att öka försvarsbudgeten, och i mindre utsträckning prioritera vad de anser vara småbrott. Miljö har även en central roll i deras politik och de vill införa en sorts försiktighetsprincip som ska innebära att man ska förhålla sig försiktig till saker som eventuellt kan skada miljön.

Vi sammanställer även oddsen på om Ilan Sadé blir statsminister efter valet.