E-sport Fotboll Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Snooker Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Motor odds – Få bästa oddsen på motorsport

Motorsport har långa anor och är populär än idag

Begreppet motorsport är av naturliga skäl väldigt brett. Vad det åsyftar är helt enkelt den sorts sport som utövas med hjälp av motordrivna fordon. Detta är att jämföra med traditionella sporter som i de flesta fall utövas med hjälp av muskelkraft. Därmed finns det väldigt många discipliner inom motorsport, eftersom det sport som utövas med hjälp av bilar, motorcyklar, motorcross, flygplan och mycket mer. På senare tid så har motorsporten kommit att ställa väldigt stora krav på finansiering, tekniska färdigheter hos åkarna och omfattande publikengagemang. Med tanke på sportens långa anor är det imponerande att den än idag är lika populär som den var för hundra år sedan.

Det som traditionellt sett varit allra mest representativt för motorsport är just bilsporten. Redan år 1900 så inrättades Gordon Bennett Cup, vilket var en biltävling som inrättades som svar på att tävling på allmänna vägar blivit förbjudet. Denna cup kom att vara trendsättande, och satte många standarder gällande hur biltävlingar på avgränsade banor skulle komma att genomföras. Mer representativt för moderna biltävlar är däremot Grand Prix, vilket sedermera kom att utvecklas till det som numera kalls för Formel 1.

Motorcykeltävlingar har gjort en liknande resa. Precis som biltävlingar finner man dess ursprung i tidiga 1900-talets Frankrike. Franska Internationella cupen, som inträffade 1906, var en av världens första internationella motorcykeltävlingar. Då ett stort antal länder deltog så blev detta något utav en grogrund för framtida tävlingar. Några år senare så möttes ett flertal delegater från deltagande länder för att diskutera gemensamma regler för framtida tävlingar. Detta resulterade i ett stort antal gemensamma regler som än i dag formar motorcykelsporten.

Utvecklingen inom motorcykel- och bilsporten är faktiskt talande för hela motorsporten. Även om förmågor och fordonens prestanda så är förutsättningarna och principerna för tävling desamma som under begynnelsen. Kanske mycket på grund av motorsportens höga tempo har denna sorts sport blivit en riktig publikfavorit. Till skillnad från övrig sport så är däremot inträdeskraven ganska höga då det kräver en hel del pengar för att kunna konkurrera på internationellt hög nivå. Därför har sponsring kommit att bli avgörande för sportens fortlevnad. Särskilt under modern tid då motorkraft  har kommit att bli avgörande för att prestera inom sporten. Men det går såklart inte att underskatta kravet på kompetenta och skickliga förare. Hastighets- och tempomässigt finns det förmodligen i skrivande stund ingen annan sport som kan mäta sig med just motorsport.

Betting och motorsport

Då motorsport i sin natur är en ganska dyr företeelse så är det av naturliga skäl en hel del pengar i omlopp. Detta avspeglar sig inte minst på antalet personer som satsar pengar på olika utkomster. Då motorsporten har historiska kopplingar till Frankrike och södra Europa så har det faller det sig även naturligt att länder så som Italien och Frankrike dominerar sporten. Möjligheterna att satsa pengar är omfattande och man har att välja mellan att satsa på huruvida enskilda atleter kommer att prestera, eller huruvida ett land kommer att rankas högt. Betting och motorsport är helt enkelt två tvillingsjälar.

Oddsen på motorsport finns i menyn till vänster.