Let's Dance 2018 Eurovision Song Contest 2018 Riksdagsvalet 2018 Amerikansk fotboll Basket Casinospel E-sport Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Centerpartiet Odds

Centerpartiet (c) - Procent av rösterna vid valet 2018 - över/under 9 %

    Högsta
odds
Lägsta
odds
Over1,351,35
Under2,952,95
Coolbet
1,35
2,95

Som så många av de andra mindre partierna har Centerpartiets politik präglats av ett konsekvent minskat väljarstöd. Detta kan exemplifieras med att de under 1970-talet hade ett snittstöd i riksdagsval på 22,4% för att i det senaste valet hamna på 6,1%. Det gör att det nu upplever det lägsta stöd de någonsin haft med 1998 som enda undantag. Partiets bakgrund finns i en traditionell jordbruksorienterad politik med starka lokala inslag. En stark landsbygd var partiets främsta fokus. Under 70- och 80-talen kom de att uppvisa en mer miljöorienterad hållning och engagera sig i såväl sociala- som miljörelaterade frågor.

Politiska ambitioner

Vad vill Centerpartiet? Inför valet 2014 valde partiet att anspela på sina rötter med att benämna sina ambitioner som närodlad politik. Vid en närmre granskning måste man konstatera att deras reformplaner däremot framstår som ganska traditionellt moderna. Jobb, klimatvänlig tillväxt, välfärd för alla, fler industrier och större lokalt inflytande agerar som nyckelord i deras senaste valmanifest. Under den närmsta tiden har partiet valt att aktivt engagera sig i flyktingpolitiska frågor där de förespråkar en, i förhållande till övriga partier, drastiskt öppet linje. De har även valt att prioritera vad som har kommit att beskrivas som utsatta områden. Möjligheten finns att det är i denna relativt nya väljarbas som Centerpartiet finner mycket av sitt samtida stöd. På dagens politiska karta är inte medelklassen längre den grupp där partierna nödvändigtvis främst söker sitt stöd.

Från vacklande opinion till växande väljarstöd

Partiet har gått från väldigt smalt till väldigt brett. Ser man till det minskade väljarstödet ligger det nära till hands att förklara det med partiets nu för tiden något splittrade självbild. Det framgår inte längre om de är ett jordbruksparti, välfärdsparti, miljöparti eller ett parti som vill passa alla. Om man väljer att ta detta som förklaring till deras historiska nedgång måste man ignorera de senaste opinionsundersökningarna. Där har Centerpartiets stöd, i förhållande till siffrorna i senaste riksdagsvalet, ökat med 2.3 procentenheter. Är dessa siffror överförbara på ett faktiskt riksdagsval betyder det att väljarna reagerar positivt på partiets breda agenda.

En del av förklaring till deras nyligen tilltagande popularitet kan ha att göra med deras partiledare Annie Lööf. Hon har ett statistiskt oproportionerligt stöd i opinionsundersökningar då hon som representant för ett av de mindre partierna har ett stort stöd hos 27% av de tillfrågade oavsett deras partipreferenser. Hennes popularitet sträcker sig över blockgränserna vilket får sägas vara ovanligt. Det skapar dock inte bara fördelar för partiet. Vid ett byte av partiledare kan det drastiskt påverka partiets opinionssiffror negativt.

Framtiden för Centerpartiet är väldigt oviss. Deras nyfunna stöd hos väljarna är svårt att förklara utifrån partiets politiska ambitioner. Man kan svårligen konstatera vad det beror på. Oavsett om de har fått stöd från nya väljargrupper eller funnit tillbaka till sina gamla väljare är det osäkert om utvecklingen håller i sig. Fortsätter den kommer partiet att växa om många av de andra mindre partierna. Kommer utvecklingen av sig är det osäkert om Centerpartiet har någon framtid.

Kan Centerpartiet få ytterligare ökat stöd om de väljer att åter igen fokusera på sina ursprungliga kärnfrågor? Det är möjligt. Mer oklart är däremot om dessa kärnfrågor fortfarande är lika relevanta för Sverige. I linje med opinionssiffrorna ligger det därför i partiets intresse att fortsätta på bred front.