Let's Dance 2018 Eurovision Song Contest 2018 Riksdagsvalet 2018 Amerikansk fotboll Basket Casinospel E-sport Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Kristdemokraterna Odds

Kristdemokraterna (kd) - Procent av rösterna vid valet 2018 - över/under 4 %

    Högsta
odds
Lägsta
odds
Under1,901,65
Over2,101,80
BetssonCoolbetPafUnibet
1,801,651,901,90
1,902,101,801,80

Kristdemokraterna (kd) bildades 1964 som ett opinionsparti med ambitionen att värna om vad de ansåg vara hotade kristna värderingar. Från att länge ha varit ett parti i utkanten med otillräckligt väljarstöd för att passera fyraprocentsspärren började de i slutet av 80-talet öka i popularitet. Sin högsta notering nåde de 1998 då de fick 11,77% av rösterna i riksdagsvalet. Sedan dess har populariteten börjat minska igen och nu ligger de på samma siffror som innan popularitetsperioden. Vad gjorde kristdemokraterna och varför är de inte lika populära nu? För att svara på dessa frågor måste vi först ta en titt på var de kom ifrån.

Organiserad kristendom i Sverige

I Sverige började kristendomen breda ut sig kring 1000-talet. Länge var den främst associerad med katolicismen och vad vi i dag associerar med kristendom växte fram i början av 1500-talet. Det var även då som Svenska kyrkan blev en inflytelserik institution. Länge var Svenska kyrkan en integrerad del av svenska samhället och staten. Från 1950-talet och framåt har det pågått en  separation mellan kyrkan och staten. Många uppgifter som tidigare hanteras av kyrkan för statens räkning, så som folkbokföring kom att uteslutande bli en en statlig angelägenhet. Utvecklingen kulminerande i den lagändring 1 januari 2000 som gjorde kyrkan till en organisation i stort sett jämställd övriga religiösa organisationer.

Kristendom som politik

I slutet av 1950-talet började tidigare fristående kristna intresseorganisationer organisera sig. Mycket på grund av det fanns en upplevd marginalisering av tidigare accepterade kristna värderingar. Tidiga ambitioner var att få samhället att utvecklas i mer traditionellt kristen riktning. Det fick däremot inte särskilt mycket gehör i riksdagsvalen och det dröjde många år innan de fick allmänhetens stöd.

Kristdemokraternas storhetsperiod och tillbaka

Vid 80-talets började hade det kristna politiska budskapet i stor utsträckning tonats ned till förmån för högerpolitiska värderingar. Partiet kom att fokusera på frågor rörande kärnfamilj, valfrihet och barnomsorg. Uppenbarligen resonerade det med svenska folket och de nådde under denna period sitt högsta väljarstöd någonsin. Fram mot slutet av 90-talet minskade Kristdemokraternas popularitet hos allmänheten. Det är svårt att säga om detta berodde på dem själva eller på förändringar i samhället. Då ingen drastisk förändring skedde i deras politik ligger det nära till hands att se till samhället i stort.

Kristdemokraterna i nutid

På senare tid har det pågått en omfattande debatt om huruvida Kristdemokraterna är ett parti på mitten- eller högerskalan. Många upplever det oklart var de står i kärnfrågor som rör familj och ekonomi. I opinionssiffrorna ligger deras stöd kring 3,6% vilket innebär att de återigen faller under spärren. Då detta antyder att Kristdemokraterna har hamnat på samma ruta som när partiet bildades är det svårt att inte konstatera att det råder viss kris inom partiet. För att ha varit ett parti som haft stöd av en tiondel av svenska folket är det en drastisk försämring.

Vad har framtiden för Kristdemokraterna?

Det är svårt att säga vad deras handlingsplan är. Klart är att de måste få upp siffrorna för att inte riskera att hamna utanför riksdagen. Kan de stärkas av att tydliggöra sin politik? Mycket tyder på att världen håller på att röra sig mot högerskalen och om Kristdemokraterna återknyter till sina rötter kan de mycket väl dra nytta av detta. Risken finns att det uppfattas som populistiskt och därför ger motsatt effekt.