Let's Dance 2018 Eurovision Song Contest 2018 Riksdagsvalet 2018 Amerikansk fotboll Basket Casinospel E-sport Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Socialdemokraterna Odds

Socialdemokraterna (s) - Procent av rösterna vid valet 2018 - över/under 26 %

    Högsta
odds
Lägsta
odds
Under1,851,62
Over2,151,85
BetssonPafUnibet
1,851,621,62
1,852,152,15

Socialdemokraterna (s), vars fullständiga namn är Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, är det genom tiderna mest populära partiet i Sverige. Sedan början av 1900-talet har de med få undantag varit det största partiet. På senare tid har deras popularitet i viss utsträckning minskat och sedan storhetsperioden under 1980-talet har populariteten varit vacklande. Med rötterna i fackföreningar och arbetargrupperingar har de positionerat sig som det främsta arbetarpartiet. Som kärnfrågor har de länge haft vård och omsorg, fackföreningar och tillhörighet till dem samt välfärd. För att få grepp om partiet måste vi däremot se längre bak i deras historia.

Socialdemokraternas historia

I slutet av 1800-talet höll arbetarrörelsen på att växa sig stark. Många organiserade sig i föreningar och arbetade för begränsad arbetstid och skäliga löner. När Socialdemokraterna väl bildades var det med stort stöd hos fackföreningarna och arbetarrörelsen. Från deras tidig strejkpräglade politik kom de att fokusera på en kombination av social välfärd och reglerad marknad. Praktisk socialism skulle kombineras med en företagaranda. Samhället skulle bli starkt och pålitligt genom industrier och tillgängliga bostäder. Med välfärdssamhället som grund skulle alla ha rätt till vård och skälig levnadsstandard genom arbete och framtida pension.

Socialdemokraterna i förändring

Under 1980, som markerade Socialdemokraternas storhetsperiod, införde de många reformer i samhället. Anställda fick starkare anställningsskydd genom att anställningstid kom att motsvara ökad säkerhet vid nedskärningar, kollektiva löntagarfonden infördes och ett flertal förändringar i pensionssystemet initierades. Med tiden kom de att bli mer offensiva i sina förändringar och frångick den tidigare förhärskande samförståndspolitiken.

Dagens Socialdemokrati

I dagsläget genomgår socialdemokratin något utav en kris. Senaste opinionsundersökningarna ger socialdemokraterna ett folkligt stöd kring dryga 23%. Om detta överförde till ett riksdagsval skulle det motsvara det lägsta stödet sedan 1912 och markera ett abrupt skifte i en över 100-årig framgångssaga.

Framtiden för Socialdemokraterna

Med vacklande opinion är det svårt att dra någon annan slutsats än att deras nuvarande politik inte längre har lika omfattande stöd i samhället. Konkurrensen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har ökat. De som tidigare var nischpartier, så som som Sverigedemokraterna, har i opinionen närmat sig de stora partierna. Det betyder att det inte längre är blocken höger och vänster som styr svensk politik. Socialdemokraterna har präglats av en ovilja att samarbeta med Sverigedemokraterna. Eftersom Socialdemokraterna historiskt sett haft ett nära samröre med LO och då Sverigedemokraterna numera är det populäraste partiet hos LO:s medlemmar är det svårt att se hur det sådan förhållning kan främja partiet. Förmodligen bidrar denna konflikt till den upplevda splittringen inom partiet. Kan Socialdemokraterna få tillbaka medlemmar genom att återgå till deras ursprungliga arbetarorienterade socialdemokrati? Det är oklart då samhället nu har helt andra förutsättningar och ställer andra krav än under den tidigare industripräglade epoken då socialdemokratin var som starkast.