Let's Dance 2018 Eurovision Song Contest 2018 Riksdagsvalet 2018 Amerikansk fotboll Basket Casinospel E-sport Fotboll Golf Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Schack Spelbolag Tennis Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Slots Casino

Sverigedemokraterna Odds

Sverigedemokraterna (sd) - Procent av rösterna vid valet 2018 - över/under 20,5 %

    Högsta
odds
Lägsta
odds
Over1,851,85
Under1,851,85
BetssonPafUnibet
1,851,851,85
1,851,851,85

Få har kunnat undvika Sverigedemokraternas enorma och kontroversiella framgång. Från att nätt och jämnt ha passerat fyraprocentsspärren har de under endast en valperiod vuxit till att få 12,86% av rösterna i riksdagsvalet och därmed blivit Sveriges tredje största parti. I de senaste opinionsundersökningarna har Sverigedemokraterna fått hela 22,2% av rösterna. Går detta att överföra på ett riksdagsval skulle de vara Sveriges näst största parti och även lika inflytelserika som Socialdemokraterna? Att i modern tid göra en sådan politisk popularitetsresa är något väldigt ovanligt. Vad kan orsakerna till deras popularitet vara? Först måste vi titta på deras historia.

Sverigedemokraternas historia

Partiet grundades i slutet av 80-talet. En stor del av den ursprungliga basen kom från marginella partier och organisationer med borgerliga och nationalistiska inriktningar. Tidiga framgångar gjordes på kommunal nivå och de fick ett fåtal mandat runt om i Sverige. På denna tid handlade många av deras kärnfrågor om typiskt borgerliga frågor och förslag om begränsad invandring. Under lång tid gjorde de inget avtryck i riksdagsvalet och först 2010 nådde de över fyraprocentsspärren. Deras politik hade då vuxit till att även omfatta sakfrågor som de äldres välfärd, polisiära resurser och kärnfamiljen. Detta gav stort gensvar hos svenska folket och 2014 hade de vuxit till att i riksdagsvalet få 12,86% av rösterna. I och med detta blev de det tredje största partiet i Sverige.

Sverigedemokraterna nu

Då deras popularitet sett till opinionsundersökningarna verkar stiga kan det vara värt att titta på deras valmanifest. Till deras kärnfrågor hör välfärd, invandringspolitik, trygg och kunskapsinriktad skola, utökade resurser för polisen, utökad militär och ökat stöd till arbetslösa. De uttrycker en vilja att bevara Sverige vilket i sig antyder att de även anser Sverige på något sätt vara hotat. De har till synes valt att positionera sig som ett alternativ till upplevda risker med globalisering och bristande nationell identitet.

Sverigedemokraternas framtid

Medan vissa avfärdar Sverigedemokraterna som ett parti som drivs av populism som gynnas av människors obefogade rädsla finns det andra som påstår att deras politik utgör en viktig motpol till oansvarig ideologisk utveckling. För de som ger Sverigedemokraterna sitt stöd utgör partiet en ansvarig motpart till ogenomtänkta politiska ambitioner. För de som ser Sverigedemokraterna som oönskade utgör de istället en risk och ett hot mot värderingar. För den som inte har någon stark åsikt åt något av hållen kan det vara svårt att veta exakt vad som driver denna polarisering. Därför är det även svårt att veta i vilken riktning Sverigedemokraterna kommer att gå.

Många av de etablerade partierna ser hur stödet för Sverigedemokraterna växer och väljer därmed att justera sin egen politik i hopp om att fånga upp väljare. I viss utsträckning verkar moderaterna ha lyckats med detta. Finns en förening mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på horisonten? Kanske. Men än så länge har Sverigedemokraterna präglats av stigmat av att deras nationalistiska rötter. I Västeuropa är detta fortfarande ett laddat begrepp. Under tider präglade av ökad internationell oro är det däremot inte omöjligt att nationalism återigen blir ett enande begrepp. Mycket tider på att globalism och nationalism blir två motpoler som på något sätt måste mötas på den politiska arenan.