E-sport Fotboll Handboll Ishockey Motorsport Poker Politik Snooker Trav Övriga sporter Övriga odds Gamla odds Casino

Svenska Casinon

Svenska casinon – en brokig historia

Sverige som land har ett väldigt komplicerat förhållande till kasino. Mycket av det hela går av naturliga skäl att spåra till det svenska statliga spelmonopolet. Men hur kommer det sig att vi har ett spelmonopol? Det sträcker sig ganska långt bak i vår gemensamma historia. Spelmonopolet etablerades i början av 1940-talet i syfte att motverka vad som upplevdes vara en negativ och destruktiv trend. Fler svenskar hade börjat spendera sina pengar på spel, och inget av detta gynnade statskassan. Därför stiftades ett antal lagar som innebar att staten inte bara fick ensamrätt på kasino, utan även kunde beskatta de pengar som omsattes genom spel.

Ett land i förändring

Fram mot slutet av 1900-talet så skedde stora förändringar i Sverige. Mycket på grund av internet men även då medlemskapet i EU ställde nya krav på öppen konkurrens och gränsöverskridande verksamhet. Snabbt började internationella internetcasinon tillhandahålla sina tjänster över internet. På så sätt hamnade de bortom gränserna för det statliga spelmonopolet men inom gränserna för svenska användares tillgänglighet. Nyligen togs nästa steg i utvecklingen av svenska casinon i och med att EU-domstolen på ett klart och tydligt sätt konstaterat att det svenska spelmonopolet är konkurrenshämmande. Om denna dom visar sig vara rätt och riktig innebär det att vi inom kort förmodligen kommer att få se en väldigt annorlunda spelmarknad i Sverige.

Fysiska kasinon – ett utdöende släkte

I och med att internet har skapat helt nya förutsättningarna för spel, kasino och liknande verksamhet så har den klassiska kasinoverksamheten verkligen fått sig en törn. Intressant nog så har detta skett innan företagen ens fick en chans att etablera sig i Sverige. I vårt avlånga land så har har Casino Cosmopol varit den enda aktörer i den fysiska kasinovärlden. Dessa kasinon ägs av av Svenska spel och är endast etablerade i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Och då fysiska kasinon är avsevärt mycket mer kostsamma än de internetbaserade är det inte särskilt troligt att vi kommer få se några större aktörer etablera dessa inom Sverige.

Framtiden för Svenska casinon

Vi påstår inte att vi har någon spåkula som kan förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Nu när spelmonopolet har fått sig en törn har många diskuterat kommande reformer. Vissa förutspår ett licenssystem där privata aktörer kommer att kunna ansöka om kasinolicens hos den svenska staten för att bedriva verksamhet inom Sverige, men i privat regi. Om detta blir en möjlighet finns förutsättningarna för att etablera såväl internetbaserade som fysiska casinon. Helt lagligt inom Sverige. Men hur ekonomisk hållbar är casinoverksamheten? Ser man till siffrorna så har internetcasino haft en enorm tillväxt. Fysiska kasinon är däremot inte lika framgångsrika. Men beror detta på det statliga monopolet eller på verksamheten i sig? Här har vi inget uppenbart svar. Om spelmonopolet lättas finns alltid möjligheten att privata företag väljer att öppna kasinobutiker i ett flertal av landets städer. Huruvida det är lönsamt eller inte återstår så klart att se.